Flødstrup-Ullerslev

kirker og sogne

Kort kursus i kristendom

Ved sognepræst Søren Holm

Hvor kommer kristendommen fra? Hvad tror den på? Hvad tror den ikke på? Hvor meget af kirkens tro er historiske fakta og hvad er tvivlsomt?

Disse spørgsmål og flere til vil jeg forsøge at besvare gennem tre aftener. Med ord og billeder vil jeg give en skitse af kristendommens indhold og historie.

Første aften begynder vi med begyndelsen og forudsætningerne. Næste aften handler om kristendommens tilblivelse, om Det ny Testamente og den første menighed. Sidste aften bliver om kirken og dens historie op til vores tid.

Det hele foregår på Dalgaard, Odensevej 13. Alle er selvsagt velkomne.

10. november kl. 19,30

FADEREN

Om religion som almenmenneskeligt fænomen. Om tro og ateisme. Om monoteismen, jødedommen og Det gamle Testamente.

1. december kl. 19,30

SØNNEN

Om individet Jesus fra Nazaret. Hvor meget er historiske fakta? Er korsfæstelse og opstandelse virkelige begivenheder. Hvorfor og hvordan blev den allertidligste menighed til?

12. januar 2017, kl. 19,30

HELLIGÅNDEN

Er kirken i dag den samme, som var i begyndelsen? Hvorfor er der forskellige kristne kirkesamfund: Ortodokse, Romersk Katolske og Protestantiske? Er kirken en nødvendighed for at være kristen?

Lysene tændes

På søndag er det 1. søndag i advent

Efter gudstjensten i Ullerslev kl. 19 tænder vi lyset på kirkerne samt juletræet på Dalgaard.

Vi byder på gløgg og æbleskiver på Dalgaard. Kom og vær med.

Mvh. Menighedsrådet